Tác giả: huser

Gói khởi nghiệp theo yêu cầu

Bạn hãy kể về yêu cầu và mong muốn của bạn, mục tiêu và quy mô của dự án bạn sẽ xây dựng, chúng tôi sẽ lắng nghe và cùng bạn thực hiện nó. Gói khởi...

Gói khởi nghiệp nâng cao

Gói khởi nghiệp phù hợp với các bạn đã có kinh nghiệm, đang làm kinh doanh, có khả năng tài chính tương đối và quy mô của ý tưởng, dự án ở mức độ...

Gói khởi nghiệp cơ bản

Gói khởi nghiệp cơ bản phù hợp với học sinh, sinh viên, người lao động, nhân viên văn phòng và những người chưa có kinh nghiệm kinh doanh, khả năng...

Thương mại điện tử

Cổng trợ khởi nghiệp Việt Nam tư vấn và hỗ trợ bạn trong lĩnh vực thương mại điện tử với các nội dung sau:   Tìm kiếm và đánh giá ý tưởng Xây dựng dự...

Tin xem nhiều