101 hỏi và đáp là chuyên mục cộng đồng, nơi bạn có thể gửi các câu hỏi cho chúng tôi và chúng tôi trả lời trực tiếp.

2 Bình luận

    • Về các khóa học khởi nghiệp của các diễn giả hiện đang có rất nhiều trên mạng, chúng tôi khuyến nghị bạn chỉ nên theo học của các chủ doanh nghiệp, những người đã khả định được thành công thật sự được xã hội thừa nhận và không có các tai tiếng.
      Nên tìm hiểu kỹ thông tin đa chiều về các diễn giả này.

Gửi bình luận