Y tế và chăm sóc sức khỏe

Hiện nay có rất nhiều Startup trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam, sử dụng nền tảng công nghệ thông tin để xây dựng các mô  hình mới. Một số startup gồm có:

https://ecomedic.vn/

https://edoctor.io/

http://www.careplusvn.com/

http://zinmed.com/

https://easycare.vn/

https://homicare.vn/

https://mcare.vn/

https://sieuthisuckhoe.vn/

http://www.healthfamily.co/

https://ecomedic.vn/

https://edoctor.io/

http://www.careplusvn.com/

https://easycare.vn/

https://homicare.vn/

https://vicare.vn/

 

Lĩnh vực y tế chăm sóc sức khỏe còn rất nhiều cơ hội cho các Startup, tuy nhiên đây là một lĩnh vực mới, có tính đặc thù, vì vậy đòi hỏi sự nghiên cứu kỹ lưỡng, đầu tư nghiêm túc và chu kỳ khá lâu.

Nếu bạn muốn khởi nghiệp, hoặc đang khởi nghiệp trong lĩnh vực này, cổng hỗ trợ khởi nghiệp Việt Nam sẽ tư vấn từ giai đoạn ý tưởng đến khi thực hiện dự án.