Ủy thác đầu tư vào các dự án Startup

Ủy thác đầu tư là gì là hình thức các nhà đầu tư muốn đầu tư vào một Startup (hoặc dự án) nhưng không đủ khả năng (kinh nghiệm, quản trị, …), vì vậy sẽ thông qua Cổng hỗ trợ khởi nghiệp để đầu tư. Cổng hỗ trợ khởi nghiệp sẽ có trách nhiệm đảm bảo khoản đầu tư này theo các cam kết với các nhà đầu tư.

 

Trường hợp nào cần ủy thác đầu tư

Thông thường, các nhà đầu tư không đủ tự tin, đủ khả năng hoặc không có thời gian (hoặc các lý do khác) thì có thể sử dụng hình thức ủy thác đầu tư.

 

Ưu điểm của ủy thác đầu tư

  • Tăng khả năng thành công cao cho khoản đầu tư, giảm thiểu các rủi ro.
  • Có được sự đảm bảo từ phía cổng hỗ trợ khởi nghiệp
  • Không phải tốn nhiều công sức, thời gian cho việc đầu tư.

 

Các vấn đề chỉnh của ủy thác đầu tư

Ủy thác đầu tư tương đối phức tạp, nhà đầu tư và cả dự án cần ủy thác cần đạt được nhiều tiêu chí cần thiết để đủ điều kiện ủy thác đầu tư. Các vấn đề chính gồm có:

  • Dự án cần ủy thác
  • Số tài chính (tiền đầu tư)
  • Mục tiêu mong muốn của nhà đầu tư
  • Lộ trình ủy thác
  • Bản cam kết giữa các bên
  • Các vấn đề khác.

 

Chú ý quan trọng: Ủy thác đầu tư chỉ giúp giảm thiểu các rủi ro và tăng tỷ lệ thành công của đầu tư, tuy nhiên, đầu tư thì vẫn có rủi ro.