Dịch vụ hỗ trợ Startup

Cổng hỗ trợ khởi nghiệp Việt Nam cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp, các dịch vụ này giúp quá trình khởi nghiệp dược dễ dàng, chuyên nghiệp hơn, tăng cơ hội và tỷ lệ thành công cho các startup. Các dịch vụ hỗ trợ đều có phí, phí này sẽ được dùng để duy trì hoạt động của cổng hỗ trợ khởi nghiệp.

Xây dựng dự án Startup

Xây dựng dự án Startup là một công việc quan trọng nhất, giúp Startup đánh giá được tính khả thi của ý tưởng với tất cả các kế hoạch được mô tả cụ...

Thẩm định dự án Startup

Thẩm định dự án là công việc đánh giá độc lập một dự án Startup theo các tiêu chí cụ thể như tính khả thi, tiềm năng dự án, thị trường, … hoặc đánh...

Gọi vốn cho các Startup

Gọi vốn cho Startup là một công việc phức tạp, để gọi vốn thành công cần làm nhiều việc và trải qua quá trình. Cổng hỗ trợ khởi nghiệp cung cấp dịch...

Tin xem nhiều