Trợ lý Startup

Trợ lý Startup giống như một nhân viên trợ lý bán thời gian làm việc cho Startup của bạn.

Các công việc của trợ lý gồm có:

 • Tư vấn và đưa ra chiến lược, giải pháp cho Startup của bạn.
 • Xây dựng các kế hoạch về kinh doanh, marketing, thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ, …
 • Tư vấn vấn xây dựng các hệ thống liên quan đến Startup
 • Hỗ trợ các vấn đề khác.

Trình độ của trợ lý Startup:

Trợ lý Startup trình độ khá kém, không hiểu sâu về các chuyên môn và bạn cần thông cảm và góp ý cho chúng tôi để ngày càng hoàn thiện hơn nữa. Trợ lý Startup đúng theo kiểu “Cái gì cũng biết nhưng chẳng biết sâu cái gì cả”.

Những thứ trợ lý Startup biết gồm có:

 • Công nghệ thông tin
 • Thiết kế website
 • Báo chí
 • Truyền thông
 • Thiết kế đồ họa
 • Xây dựng dự án kinh doanh
 • Tuyển dụng nhân sự
 • Marketing
 • Mạng xã hội
 • Nông nghiệp
 • Công nghiệp
 • Gia đình
 • Trẻ em
 • Giáo dục
 • Doanh nghiệp
 • Kế toán
 • Quản trị dự án, quản trị doanh nghiệp
 • Tài chính và đầu tư
 • Nấu ăn
 • Và nhiều thứ khác như Tôn giáo, tâm lý học, xã hội học, tâm linh, …

Hình thức làm việc:

 • Trợ lý Startup làm việc theo hình thức từ xa (hoặc trực tiếp nếu ở Hà Nội) qua các kênh làm việc như qua điện thoại, email, mạng xã hội.
 • Nếu Startup ở Hà Nội, chúng tôi có thể đến và gặp Startup định kỳ 1 tuần từ 1 đến 2 lần.

Sự hỗ trợ:

 • Dịch vụ trợ lý Startup luôn hỗ trợ 24/7 cho tất cả các Startup đăng ký, và xử lý các vấn đề một cách nhanh chóng. Tùy theo độ phức tạp sẽ có thời gian trả lời nhanh hay chậm.

Chi phí: 

Có 2 mức:

 • Trợ lý cơ bản: 550.000 VNĐ/tháng. Phù hợp với các Startup nhỏ, công việc không nhiều và phức tạp, ưu tiên về công nghệ.
 • Trợ lý chuyên nghiệp: Chi phí tùy theo sự thỏa thuận (thường ở mức >1 triệu VNĐ/tháng), các Startup thường lớn, độ phức tạp cao.

Đăng ký miễn phí sử dụng 3 tháng dịch vụ theo liên kết: