Lĩnh Vực Startup

Chúng tôi mong muốn bạn khởi nghiệp trong lĩnh vực mà bạn đang làm việc, có kinh nghiệm nhiều nhất, có các mối quan hệ và có nhiều lợi thế khác, điều này giúp bạn khởi nghiệp thuận lợi và tăng cơ hội thành công.

Lĩnh vực khác

Nếu bạn khởi nghiệp trong lĩnh vực không có trong danh sách hỗ trợ của chúng tôi, danh sách này còn thiết xót khá nhiều. Vì vậy, hãy liên hệ với chúng...

Doanh nghiệp xã hội

Doanh nghiệp xã hội là 1 lĩnh vực, 1 hình thức mới ở Việt Nam và chưa có các cơ chế, chính sách từ phía nhà nước để hỗ trợ. Các doanh nghiệp xã hội...

Năng lượng

Các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực năng lượng thường ở một số dạng sau: Sản xuất và cung cấp năng lượng phổ biến: chủ yếu là điện,...

Quảng cáo truyền thông

Cổng trợ khởi nghiệp Việt Nam tư vấn và hỗ trợ bạn trong lĩnh vực quảng cáo truyền thông với các nội dung sau:   Tìm kiếm và đánh giá ý tưởng Xây dựng...

Tin xem nhiều