Năng lượng

Các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực năng lượng thường ở một số dạng sau:

  • Sản xuất và cung cấp năng lượng phổ biến: chủ yếu là điện, than, khí hóa lỏng (gas)
  • Sản xuất, cung cấp, lắp đặt thiết bị năng lượng mới như năng lượng mặt trời, năng lượng gió.
  • Sản xuất và cung cấp các thiết bị tiết kiệm năng lượng.
  • Các dịch vụ liên quan như an toàn, bảo hiểm, tư vấn, vv..

Đây là 1 lĩnh vực khá khó, đòi cần có kinh nghiệm và chuyên môn với các dự án khởi nghiệp, cơ hội tốt dành cho các startup là nghiên cứu (và thương mại) các sản phẩm, công nghệ và các ứng dụng năng lượng mới phục vụ cuộc sống.