Thẩm mỹ – Làm đẹp – SPA

Cổng trợ khởi nghiệp Việt Nam tư vấn và hỗ trợ bạn trong lĩnh vực Thẩm mỹ – Làm đẹp – SPA với các nội dung sau:

 

  • Tìm kiếm và đánh giá ý tưởng
  • Xây dựng dự án, kế hoạch sơ bộ
  • Xây dựng dự án, kế hoạch thực hiên chi tiết
  • Tư vấn và hỗ trợ triển khai thực hiện
  • Các hỗ trợ khác tùy theo yêu cầu và hoàn cảnh cụ thể

 

Nếu bạn có nhu cầu, hoặc đang khởi nghiệp trong lĩnh vực Thẩm mỹ – Làm đẹp – SPA, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ.