Hỗ trợ khởi nghiệp NGƯỜI ĐANG NỢ NẦN

   Chúng tôi đã gặp rất nhiều người làm ăn kinh doanh tại Việt Nam vào thời điểm kinh tế ảm đạm và khó khăn hiện nay, hầu hế họ đều nợ nần, nợ đủ mọi...