Làng nghề văn hóa thủ công truyền thống Thượng Phúc – xã Thụy Sơn – huyện Thái Thụy – tỉnh Thái Bình

Thờ cúng tổ tiên, các vị thần, thánh, các anh hùng liệt sĩ, những người có công với đất nước là một truyền thống tốt đẹp của người Việt, được gìn giữ trải qua hàng ngàn năm.

Ở tỉnh Thái Bình, Làng Thượng Phúc là làng nghề duy nhất chuyên về các sản phẩm đồ lễ vật thờ cúng thủ công, đậm nét văn hóa truyền thống dân tộc.

Các sản phẩm đều được làm thủ công toàn bộ bởi các nghệ nhân, có nhiều kinh nghiệm và tâm huyết, am hiểu về văn hóa, tín ngưỡng tâm linh, để gửi gắm những cầu mong sức khỏe, công việc, may mắn, thịnh vượng hạnh phúc cho những quý nhân khi thành tâm hành lễ.

Hiện nay, để duy trì và phát triển làng nghề, đã áp dụng các tư tưởng mới, hướng đi mới, cả trực tuyến và truyền thống, không ngừng lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng, cả trong và ngoài nước. Đặc biệt là xây dựng một mô hình du lịch trải nghiệm tín ngưỡng văn hóa dân gian.

 

Website: https://thientamviet.vn/

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ