Khởi nghiệp với các mô hình mang tính địa phương

Khởi nghiệp với các mô hình mang tính được phương được hiểu là các Startup giới hạn quy mô và thị trường ở một khu vực (vùng, miền, tỉnh thành phố, huyện, xã, …), nơi mà ít có sự cạnh tranh và có nhiều cơ hội để khởi nghiệp, giúp tăng tỷ lệ thành công cao cho các Startup.

 

Các mô hình khởi nghiệp mang tính địa phương do cổng hỗ trợ khởi nghiệp đề xuất gồm có

 

 • Cổng thương mại điện tử của tỉnh, thành phố, vùng với các sản phẩm và dịch vụ chuyên phục vụ địa phương đó.
 • Sàn giao dịch các sản phẩm về nông sản, thủ công, ..  (rất tiềm năng)
 • Cung cấp các dịch vụ theo mô hình kinh tế chia sẻ cho địa phương
 • Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ khác.

 

Đặc điểm của các mô hình

 • Ít chịu sự cạnh tranh từ các doanh nghiệp lớn có phạm vi toàn quốc khác
 • Dễ nhận được sự quan tâm, giúp đỡ và ủng hộ từ địa phương
 • Chi phí xây dựng các dự án khởi nghiệp thấp
 • Có sự chuyên nghiệp cao trong việc thấu hiểu thị trường địa phương.

 

Một sốkiểu dự án ví dụ

 • Xây dựng dự án Startup kết nối các trang trại rau sạch ở Đà Lạt với hệ thống siêu thị, cửa hàng rau sạch.
 • Xây dựng dự án Startup chuyên cung cấp dịch vụ dạy và học tiếng anh online & offline ở Hải Phòng
 • Xây dựng cổng thương mại điện tử tỉnh Thái Bình
 • Startup chuyên về du lịch SAPA

 

Sự hỗ trợ từ cổng hỗ trợ khởi nghiệp Việt Nam

 

Cổng hỗ trợ khởi nghiệp Việt Nam sẽ tư vấn và hỗ trợ xây dựng các dự án hoàn chỉnh, hỗ trợ quá trình thực hiện.