Hỗ trợ khởi nghiệp người KHÔNG CÓ GÌ CẢ

 

Những người không có gì cả là những người:

  • Không có tiền: Hoàn toàn không có tiền hoặc có thể có 1 số ít nhưng không đủ so với ý tưởng, kế hoạch đưa ra. Ví dụ, bạn có vài chục triệu nhưng ý tưởng, kế hoạch về mở 1 cửa hàng ăn uống lại cần đến vài trăm triệu.
  • Không có ý tưởng: Bạn chẳng có ý tưởng nào cả hoặc bạn có rất nhiều ý tưởng, nhưng không đủ “chất”, khôn phù hợp với bạn.
  • Không kinh nghiệm: Bạn chưa từng làm kinh doanh, các kinh nghiệm có được từ sách vở, bạn bè.
  • Không mối quan hệ: Bạn chẳng quen biết ai để bắt đầu cả.
  • Không có lợi thế: Bạn không phải là 1 người thông minh, xuất chúng, có sở trường về 1 cái gì đó. 
  • Không được sự hậu thuẫn: Người nhà, bạn bè, họ hàng chẳng giúp đỡ hay hỗ trợ tài chính, tâm lý và các thứ khác cho bạn.

Nói chung, bạn chẳng có gì hết để khởi nghiệp!

khong-co-gi-khoi-nghiep

 

Ở vào hoàn cảnh này, bạn phải thật sự cố gắng rất nhiều và cần cả 1 chút may mắn. Chúng tôi cũng sẽ không dễ dàng giúp đỡ bạn nếu bạn không đạt được một số điều kiện của chúng tôi. Vì tâm lý những người không có gì cả rất dễ lại trở về “không có gì cả”.