Công nghệ bất động sản (Proptech) là gì?

Công nghệ bất động sản trong tiếng anh là Property Technology, viết tắt là PropTech. Công nghệ bất động sản được hiểu là đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực bất động sản giúp thay thế các mô hình truyền thống, mang lại hiệu quả cao hơn, tạo ra các mô hình bất động sản mới.

Một số công nghệ bất động sản phổ biến nhất hiện nay là Công nghệ website, công nghệ ứng dụng (APP), công nghệ dữ liệu lớn (Big data), trí tuệ nhân tạo (AI), các hệ thống quản trị, phầm mềm, hạ tầng công nghệ.

Công nghệ bất động sản là một khái niệm đang ngày càng trở nên phổ biến, ở Việt nam hay thường được gọi là “Bất động sản 4.0“.

Xem chi tiết bài viết tại: https://vietlands.vn/cong-nghe-bat-dong-san-proptech-la-gi/

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ