9 trường hợp khởi nghiệp, bạn thuộc trường hợp nào?

Qua quá trình tư vấn và hỗ trợ khởi nghiệp cho hàng ngàn người ở Việt Nam, chúng tôi nhận ra một vấn đề lớn nhất đó là người khởi nghiệp ở Việt Nam không hiểu đúng về các điều kiện, các quy trình cần có để khởi nghiệp. Hầu hết đều có góc nhìn hẹp phiến diện và quan điểm cá nhân quá nhiều. Dẫn đến mất đi các cơ hội tốt trong khởi nghiệp.

Vì vậy, để giúp các bạn khi khởi nghiệp hiểu đúng nhất ở giai đoạn định hướng đầu tiên, chúng tôi phân ra 10 trường hợp khởi nghiệp như sau, các trường hợp này được phân loại dựa trên các quy chuẩn quốc tế về khởi nghiệp và hoàn cảnh thực tế ở Việt Nam.

 

Bạn cần biết

Để một dự án khởi nghiệp hoạt động với cơ hội thành công thì cần 3 yếu tố quan trọng: Bản dự án khả thi (1) + Con người thực hiện dự án (2) + Vốn đầu tư dự án (3).

  • Bản dự án khả thi: Là các dự án (hoặc bản kế hoạch kinh doanh) được nghiên cứu, xây dựng một cách kỹ lưỡng, chuyên nghiệp và chi tiết với các kế hoạch cụ thể về tài chính, thị trường, quản lý, sản xuất, sản phẩm, dịch vụ, bán hàng, đối tác, thương hiệu, công nghệ, … Và bản dự án khả thi được đánh giá dựa trên tiêu chí về khả năng tạo ra doanh số/lợi nhuận, sự khác biệt của dự án, số lượng người sử dụng, các giá trị khác.
  • Con người thực hiện dự án: Là những người hiểu về dự án (1), có trình độ và kinh nghiệm cần thiết để thực hiện dự án, nhất là đủ khả năng điều hành, phát triển dự án từ giai đoạn ý tưởng đầu tiên đến khi đi vào hoạt động chính thức.
  • Vốn đầu tư dự án: Vốn đầu tư vào dự án gồm có vốn đầu tư ban đầu + chi phí duy trì hoạt động tối thiểu trong 6 tháng sau đó. Vốn đầu tư dự án được ước tính dựa theo bản dự án (1).

 

Bạn thuộc trường hợp khởi nghiệp nào trong 9 trường hợp sau?

Gửi yêu cầu đến cổng hỗ trợ khởi nghiệp Việt Nam

 

Chúng tôi sẽ có các hỗ trợ phù hợp dựa trên các trường hợp của bạn, vì vậy bạn cần hiểu rõ về trường hợp của mình trước khi gửi yêu cầu cần hỗ trợ cho chúng tôi.