Tangtang.vn

Hệ thống “Cá nhân làm đại lý bán hàng online”. Là hệ thống kinh doanh Online theo mô hình nhân bản hạt nhân website quản lý theo Id Số Điện Thoại của đại lý. Là mô hình kinh doanh Online tiên tiến nhất hiện nay. Khác biệt với các sàn giao dịch khác là tạo ra cộng đồng đại lý bán hàng rộng lớn thông qua một Click chuột. Khi đại lý được cấp quyền truy cập thì trên mỗi website thông tin riêng của đại lý bao gồm Tên đại lý và SĐT đại lý được hiển thị.

Giới thiệu

Thông tin liên hệ

  • Công ty Cổ phần TMĐT 5T Quốc tế
  • 5T
  • Số 233 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
  • [email protected]
  • http://tangtang.vn