Ship60

Ship60 là nền tảng logistic giúp quản lý, tối ưu quy trình giao nhận hàng và tận dụng nguồn lực xã hội để tạo nên mạng lưới giao hàng rộng khắp Tại TP HCM, Ship60 đã hoạt động hơn 1 năm, hơn 1000 khách hàng đã và đang sử dụng như Lazada, Vascara,… giúp tối ưu quy trình giao nhận còn 2h và tiết kiệm 40% chi phí. Nền tảng Ship60 cũng được tin tưởng sử dụng bởi VNPost để quản lý quy trình phát hàng tại các trung tâm phát của Bưu điện TP HCM.

Giới thiệu

Thông tin liên hệ