SharingFarming.Net

SharingFarming.Net là một hệ thống 2 lớp sàn TMĐT tổng hợp 2 trong 1 dành cho Nông dân từng xã với 2 mục đích: Một là, giúp nông dân tại xã tìm kiếm đầu vào vật tư nông nghiệp, tiếp cận quy trình, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến trong nông nghiệp; Hai là, giúp nông dân xây dựng, quảng bá thương hiệu và bán sản phẩm, dịch vụ nông sản thực phẩm, homestay, du lịch nông nghiệp sẳn có trực tiếp cho người tiêu dùng và doanh nghiệp thu mua qua sàn TMĐT của nông dân.

 

Giới thiệu

Thông tin liên hệ