SaveMoney

SaveMoney – công ty dịch vụ tài chính kỹ thuật số mang lại giá trị gia tăng và tối ưu hóa lợi nhuận cho các đối tác trên cơ sở hợp tác chiến lược chia sẻ lợi ích kinh tế bền vững. Mô hình kinh doanh chính là phát triển mảng kinh doanh dịch vụ tài chính tiêu dùng cá nhân cho công ty sở hữu tập dữ liệu khách hàng lớn. Công ty trung gian kết nối công ty sở hữu tập khách hàng với các nhà cung cấp dịch vụ tài chính và bán lẻ.

Thông tin liên hệ

  • Công ty Cổ Phần SaveMoney
  • SaveMoney Corp.
  • Lầu 04 90-92 Lê Thị Riêng phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM
  • [email protected]
  • http://www.savemoney.vn