NextFit

NextFit là ứng dụng kết nối Huấn luyện viên cá nhân đến người dùng có nhu cầu tập luyện chủ động tại nhà, với tất cả các môn tập thể thao, giúp tăng cường thể hình và sức khoẻ. NextFit được tạo ra với tham vọng mang đến cho người dùng một hệ thống sinh thái khép kín trong việc tập luyện: cá nhân hoá tối ưu với HLV hướng dẫn, theo dõi quá trình luyện tập mỗi ngày, chia sẻ và kết nối với cộng đồng cùng luyện tập.

 

Giới thiệu

 Thông tin liên hệ