MedProve

MedProve Inc là nhà cung cấp giải pháp Quản lý Dữ liệu Lâm sàng EDC/CDMS hàng đầu Đông Nam Á. Chúng tôi tập trung phát triển dịch vụ để hỗ trợ, thu thập và quản lý dữ liệu bệnh nhân với chất lượng đáng tin cậy.

Qua nghiên cứu và phân tích chi tiết các quy trình quản lý dữ liệu lâm sàng trên khắp thế giới, chúng tôi tự tin rằng sản phẩm của mình tuân thủ các quy chuẩn toàn cầu và có giao diện thân thiện với người dùng. Chúng tôi có thể hỗ trợ cả dự án lớn và nhỏ một cách dễ dàng.

Chúng tôi sử dụng công nghệ phần mềm tiên tiến nhất và liên tục cập nhật hệ thống để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi kỳ vọng sẽ đóng góp cho cuộc chiến chống lại bệnh tật bằng cách làm việc chặt chẽ với khách hàng để thúc đẩy các nghiên cứu và giới thiệu các loại thuốc cũng như phương pháp điều trị mới với dữ liệu đáng tin cậy nhất.

Tại MedProve, chúng tôi nỗ lực xây dựng những mối quan hệ chân thành với các công ty và tổ chức y tế với hy vọng hợp tác và phát triển bền vững. Cùng nhau, chúng ta tạo nên cuộc sống tốt đẹp hơn.

 

https://www.medprove.com/vi