Mạng Việc Làm

Mạng Việc Làm ra đời để duy trì một mạng xã hội nghề nghiệp trên nền tảng di động, giúp ứng viên và doanh nghiệp dễ dàng kết nối được với nhau, giải quyết những bế tắc trong khâu tuyển dụng

Giới thiệu

Thông tin liên hệ