IZIFIX

IZIFIX là ứng dụng trên các thiết bị di động cung cấp thông tin giúp người dùng kết nối trực tiếp với nhau trong ngành Vận tải hàng hoá đường sông, đường bộ và đường biển: – Giữa chủ hàng và nhà cung cấp dịch vụ vận tải hàng hoá. – Giữa người mua và người bán phương tiện vận tải. – Kết hợp chiều chạy rỗng của phương tiện với các nhu cầu vận chuyển phù hợp.

Giới thiệu

Thông tin liên hệ