HOZO

Ứng dụng di động HOZO – Việc trong ngày – Nhận tiền ngay. Là ứng dụng liên kết việc làm thông minh. Liên kết người thuê và người làm việc thời vụ, ngắn hạn. Tạo ra các liên kết có ích cho xã hội.

Giới thiệu

Thông tin liên hệ

  • Công ty Cổ phần Tonish Việt Nam
  • Tầng 4 Toà nhà MecoComplex 102 Trường Chinh
  • huynh@tonish.vn
  • http://tonish.vn