Fresh Deli

Fresh Deli – dự án xã hội kết nối dân văn phòng với những bưa trưa mẹ nấu. Fresh Deli được thành lập từ tháng 9/2016, tính đến nay đã hoạt động được hơn 1 năm và mang lại những ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng, đó là:
– Food safety: người tiêu dùng sẽ sử dụng thực phẩm được mua và chế biến trong ngày.
– Women Empowerment: Fresh Deli trao quyền tự chủ cho các bà mẹ nội trợ, hưởng mức thu nhập trung bình từ 2-4 triệu / tháng.

Thông tin liên hệ