Flower Farm

“Flower Farm – Giải pháp công nghệ số tiên phong cho nền nông nghiệp” hệ sinh thái hoàn chỉnh giúp người sản xuất hoa – nhà phân phối hoa – Người tiêu dùng giao dịch nhanh chóng, hiệu quả, an toàn, bảo mật. Giải pháp có nhiều tính năng nổi trội như tự động kết nối phần mềm quản lý hàng hoá, đồng bộ dữ liệu tại từng trang trại – kho hàng, đẩy data tự động tới các bên, định vị chính xác vị trí của từng bên, đánh giá độ tín nhiệm … trên Apps và Websites.

Giới thiệu

Thông tin liên hệ