CyHome

CyHome là sản phẩm công nghệ kết nối Ban quản lý chung cư – Cư dân – Đơn vị cung ứng hàng hoá và dịch vụ. Với CyHome, cư dân sẽ là trung tâm của hệ sinh thái với các tiện ích như thanh toán trực tuyến, kết nối với BQL và cộng đồng cư dân, mua sắm và sử dụng dịch vụ trực tuyến. Mọi chung cư sẽ trở nên hiện đại, thân thiện và đáng sống hơn với CyHome.

Giới thiệu

  • Công ty Cổ phần CYFEER
  • CYFEER
  • Số 46b/33b Phạm Ngũ Lão – Hoàn Kiếm – Hà Nội
  • [email protected]
  • http://cyfeer.com/