Cty TNHH PTNK Mỹ Nhạc

Nhãn mác may mặc số lượng sản xuất không giới hạn bao gồm các loại chính: 1. Mác chất liệu dệt 2. Mác chất liệu zakka /cotton 3. Mác chất liệu satin 4. Mác chất liệu vải keo phù hiệu -Là nơi duy nhất sản xuất nhãn mác may mặc với số lượng ít nhất theo yêu cầu -Sản phẩm không giới hạn số lượng màu in, không giới hạn hình ảnh. -Không giới hạn sự sáng tạo trên từng nhãn mác -Kết hợp giữa kỹ thuật và nghệ thuật trong từng sản phẩm.

Giới thiệu

Thông tin liên hệ