Creation Art

Cre4rt sử dụng công nghệ 3D tương tác để tăng độ trải nghiệm cho các dự án bất động sản. Với công nghệ 3D tương tác, người dùng sẽ được tham quan trước căn hộ, dự án của họ trong tương lai một cách trực quan và sinh động. 3D tương tác là công cụ tuyệt vời để quảng bá các dự án bất động sản trong tương lai. Áp dụng công nghệ AR tân tiến để tạo ra phần mềm bán đồ nội thất,dễ sử dụng và trực quan nhất kết nối người dùng với nhà sản xuất.

Thông tin liên hệ