Công ty Cổ phần FUNET

FuNet viết tắt của “Future Network”, với sứ mệnh “Kết nối lối sống lành mạnh”, dựa trên 05 giá trị cốt lỗi: F-Faithful hữu tâm; U-United gắn kết; N-Nice & New tốt & mới; E-Enlighten giác ngộ; T-Tactful tử tế. FuNet là sàn thương mại điện tử lớn nhất và đầu tiên cung cấp thực phẩm an toàn, sạch và các sản phẩm, dịch vụ tốt cho sức khỏe, tinh thần, tôn giáo và tâm linh. Ngoài hoạt động online, Funet thường xuyên tổ chức các sự kiện offline vì cộng đồng và xúc tiến thương mại.

hông tin liên hệ

  • Công ty Cổ phần FUNET
  • FuNet
  • 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM
  • [email protected]
  • http://www.funet.vn