Autoship – CUCUVA

Auoship là một mô hình vận tải tiên tiến. nó giúp cho quá trình vận chuyển hàng hóa nhanh hơn, tiết kiệm hơn. Người dùng có thể theo dõi được quá rình vận chuyển hàng hóa ngay trên ứng dụng điện thoại. Diều đặc biệt là Autoship có thể tận dụng được hệ thống vận tải công cộng là xe buýt. Tất cả những diều này được quản lý hoàn toàn tự động bằng ứng dụng trên điện thoại.

Thông tin liên hệ