Antoree.com

– Nền tảng học tiếng Anh 1 kèm 1 ứng dụng Công nghệ, cung cấp giải pháp giáo dục cá nhân hóa hiệu quả và đầu tiên tại Việt Nam. Với nhiều ưu điểm, mô hình đang dần chứng minh hiệu quả trên hơn 3000 người học

– Phương pháp học, bài học riêng cho từng người một cách tiện lợi và người dạy

– Tạo ra việc làm và thu nhập cho hơn 1000 giáo viên và gia sư cả ở Việt Nam và nước ngoài.

Thông tin liên hệ

  • Công ty TNHH Phát triển Giáo dục Antoree
  • Antoree
  • 4F E1, Tầng 4, Tòa nhà Miare, 268 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TPHCM
  • [email protected]
  • http://antoree.com