3Drams

Ứng dựng nền tảng 3Drams.com mang đến giải pháp giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể giải quyết được các vấn đề kinh tế và marketing hiện tại, giúp phát triển thương hiệu doanh nghiệp để tiến đến giao thương bền vững. Giải pháp kết nối 3Drams.com là công cụ hỗ trợ cả quy trình sản xuất trên nền tảng B2B, B2C, C2C.

Giới thiệu

Thông tin liên hệ

  • Công ty Cổ phần 3Drams
  • 3Drams JSC
  • Lô T2 -4, Đường N1, Khu Công Nghệ Cao, Quận 9, TPHCM
  • [email protected]
  • http://3drams.com