Nhà đầu tư

Cổng hỗ trợ

khởi nghiệp Việt Nam và các thành viên sáng lập rất mong muốn được sự quan tâm, hợp tác và đầu tư vào các dự án khởi nghiệp tại Việt Nam.

Tiêu chuẩn dành cho nhà đầu tư:

  • Có đủ khả năng tài chính, mức tối thiểu đề nghị là 100 triệu VNĐ trở lên.
  • Có tư cách pháp lý rõ ràng, minh bạch, có uy tín.
  • Không chấp nhận nhà đầu tư theo hình thức hớt váng, chộp giật, muốn có lãi lớn và nhanh chóng.
  • Không chấp nhận các nhà đầu tư thiếu hiểu biết, thiếu kiến thức, vì điều này rất dễ dẫn đến xảy ra các vấn đề kiện cáo, tranh chấp.

Tiêu chuẩn các dự án chúng tôi kêu gọi nhà đầu tư:

  • Các dự án đều được thẩm định độc lập dựa trên kinh nghiệm hơn 10 năm với hàng trăm dự án của chúng tôi đã trải qua.
  • Các dự án đều được xét hiệu quả dựa trên góc độ kinh tế (lợi nhuận mang lại), trừ một số dự án mang tính chất từ thiện hoặc xã hội (sẽ có công cụ đo lường riêng).
  • Các dự án được xây dựng theo 1 hồ sơ chuẩn, minh bạch thông tin, gửi đến tất các các nhà đầu tư đăng ký.

Một số dự án đặc biệt, tiềm năng hơn, chúng tôi ưu tiên các nhà đầu tư nội bộ (số rất ít).

Để được tư vấn và đăng ký trở thành nhà đầu tư, xin vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới.


 

Tin xem nhiều