Người khuyết tật

Hầu hết người khuyết tật tại Việt Nam hiện nay đều gặp rất nhiều khó khăn khi phát triển kinh tế, các chương trình, dự án hỗ trợ từ các cơ quan tổ chức vẫn mang tính hình thức.

Chúng tôi đã có rất nhiều cuộc khảo sát, gặp gỡ người khuyết tật, các công ty khuyết tật (chủ yếu khiếm thính, khiếm thị, cụt tay hoặc chân), vẫn có khả năng lao động nhưng hạn chế. Có một số công ty như kymviet.net là ví dụ điển hình cho sự nỗ lực cũng như các khó khăn đang gặp phải, không hề nhận được sự giúp đỡ từ bất kỳ công ty, tổ chức nào.

 

nguoi-khuyet-tat-khoi-nghiep

Ngay cả khi chúng tôi đang viết những nội dung này, hầu hết sẽ chẳng có người khuyết tật nào vào đọc và biết đến. Vì vậy, chúng tôi mong muốn bạn hãy giúp đỡ người khuyết tật bằng cách truyền đi thông điệp, sự hỗ trợ về khởi nghiệp của chúng tôi, đặc biệt dành cho các bạn trẻ. Chúng tôi sẽ có các sự hỗ trợ đặc biệt và kêu gọi cả những sự hỗ trợ từ nhiều phía dành cho họ.