Khởi nghiệp Bắc Ninh

 

DỰ ÁN CỔNG HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH BẮC NINH

 

Cổng hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Bắc Ninh là một định nghĩa hoàn toàn khác so với các định nghĩa như Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, công ty hỗ trợ khởi nghiệp, câu lạc bộ hỗ trợ khởi nghiệp, …

Cổng hỗ trợ khởi nghiệp Bắc Ninh là một tên mang nghĩa rộng, tầm lớn cả về chiều rộng và chiều sâu, áp dụng mô hình mới trong hỗ trợ khởi nghiệp dựa trên một phần nền tảng công nghệ thông tin.

Ngoài ra, tên Cổng hỗ trợ  khởi nghiệp Bắc ninh cũng có sự khác biệt về dấu hiệu nhận biết, dễ nhớ, dễ đọc với mọi người.

 

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

 

Tên dự án: Cổng hỗ trợ khởi nghiệp Bắc Ninh

Cấp độ của dự án: Lớn, ngang tầm với một cổng khởi nghiệp Quốc gia

Mô hình của dự án: Rất phức tạp, sử dụng nền tảng kết hợp online & truyền thống.

Website của dự án: www.khoinghiepbacinh.vn (dự kiến)

Thời gian xây dựng dự án: 3-4 tháng (từ nghiên cứu  đến xây dựng để hoạt động chính thức)

Đơn vị thực hiện dự án: Cổng hỗ trợ khởi nghiệp Việt Nam và các bên liên quan.

 

MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN

 

Bắc Ninh là một tỉnh có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế, xã hội, nhất là trong xu hướng khởi nghiệp mạnh mẽ hiện nay – một xu hướng tất yếu đang được chính phủ, cộng đồng và rất nhiều tổ chức cùng tham gia.

Tuy nhiên, theo nghiên cứu, hiện tại Bắc ninh hoàn chưa có một tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp thật sự đúng nghĩa, có thể mang đến các hỗ trợ khởi nghiệp toàn diện, có tính thực tế và hiệu quả cao.

Vì vậy, dự án Cổng hỗ trợ khởi nghiệp Bắc ninh ra đời sẽ giúp giải quyết vấn đề đó, đồng thời làm nền tảng để phát triển Bắc ninh toàn diện trong xu hướng kinh tế mới, khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế, tinh thần doanh nhân để xây dựng các sản phẩm, dịch vụ của người Bắc ninh, mang thương hiệu Bắc ninh và cả các doanh nghiệp Startup mang tính quốc gia.

 

ĐIỂM KHÁC BIỆT CỦA CỔNG HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP BẮC NINH

 

Sự khác biệt của Cổng hỗ trợ khởi nghiệp Bắc Ninh gồm có:

 • Mô hình hỗ trợ khởi nghiệp toàn diện nhất Việt Nam hiện nay
 • Hỗ trợ khởi nghiệp dựa trên “mô hình dựa trên giá trị”, tuân theo các quy luật kinh tế. Hoàn toàn không có kiểu lý thuyết, nửa vời và phi thực tế.
 • Hỗ trợ đa dạng theo cả chiều rộng và chiều sâu: Hỗ trợ theo hoàn cảnh, theo lĩnh vực, theo đối tượng, theo quy mô, theo trình độ, theo nhu cầu, …
 • Kết hợp giữa nền tảng tảng online (website, báo chí, mạng xã hội, …) với truyền thống để có hiệu quả cao nhất
 • Tập trung sâu vào nghiên cứu các lợi thế tiềm năng của Bắc Ninh để xây dựng các sản phẩm, dịch vụ phù hợp.
 • Các điểm khác biệt khác.

 

TÍNH PHÁP LÝ CỦA CỔNG HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP BẮC NINH

 

Cổng hỗ trợ khởi nghiệp Bắc Ninh sẽ trực thuộc một cơ quan, tổ chức của Tỉnh, có thể là Đoàn, Phòng công thương, … tùy theo sự thảo luận và tổ chức.

Để có thể hoạt động hiệu quả tốt nhất, Cổng hỗ trợ khởi nghiệp Bắc ninh nên được hoạt động hoàn toàn độc lập và chỉ phụ thuộc mang tính danh nghĩa. Điều này giúp cổng tự chủ, vận hành theo mô hình kinh tế thị trường, dựa trên hiệu quả mang lại từ hỗ trợ khởi nghiệp.

Đồng thời, cổng hỗ trợ khởi nghiệp sẽ rất cần sự hỗ trợ, giúp đỡ từ tất cả các cơ quan chính quyền, tổ chức, các công ty, cá nhân, … có ảnh hưởng.

 

 

MÔ HÌNH TỔNG THỂ CỦA CỔNG HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP BẮC NINH

 

Mô hình tổng thể trong trang 10 gồm các thành phần cơ bản của Cổng hỗ trợ khởi nghiệp Bắc ninh, các thành phần bên dưới của mô hình như sơ đồ tổ chức hoạt động, nhân sự, quản lý, .. Sẽ không được đưa vào và có ở một nội dung khác.

Về cơ bản, mô hình tổng thể của Cổng hỗ trợ khởi nghiệp gồm có tất cả các thành phần tiêu chuẩn, đầy đủ nhất của một cổng hỗ trợ, cấp độ cao và chuyên nghiệp nhất Việt Nam hiện nay (còn lớn hơn cả cổng hỗ trợ khởi nghiệp Việt Nam). Với tất cả các thành phần này, cổng có thể đáp ứng bất cứ yêu cầu hỗ trợ nào và gia tăng các hoạt động tích cực nhất.

Các thành phần sẽ được trình bày cụ thể hơn theo từng nội dung bên dưới.

 

KÊNH HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP BẮC NINH

 

Cổng hỗ trợ khởi nghiệp Bắc Ninh sử dụng mô hình hỗ trợ đa kênh gồm có:

 • Kênh trực tiếp: Đối tượng có nhu cầu cần hỗ trợ có thể đến trực tiếp văn phòng của Cổng để nhận hỗ trợ, hoặc ngược lại, cổng hỗ trợ doanh nghiệp Bắc Ninh sẽ đến gặp trực tiếp (có lịch hẹn trước) đối tượng có nhu cầu.
 • Kênh gián tiếp: Gồm có các tương tác hỗ trợ qua điện thoại, email, website, Zalo, Facebook và các hình thức khác, …
 • Kênh liên kết chéo: Là các phương pháp hỗ trợ thông qua một bên thứ 3 để kết nối hỗ trợ đến đối tượng có nhu cầu, ví dụ thông qua hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh để triển khai các hỗ trợ cho các doanh nghiệp Startup.

 

CÁC LĨNH VỰC HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP

 

 

CÁC HÌNH THỨC HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP

 

 • Hỗ trợ theo đối tượng: Học sinh, sinh viên, nông dân, lao động phổ thông, thanh niên, chủ doanh nghiệp, người cao tuổi, người khuyết tật, …. Tương ứng với mỗi đối tượng sẽ có các phương pháp và kế hoạch hỗ trợ phù hợp nhất.
 • Hỗ trợ theo quy mô: Cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh, tiểu thương, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp trung bình, quy mô dưới 100 triệu, quy mô dưới 1 tỷ, quy mô trên 1 tỷ và các phân loại khác.
 • Hỗ trợ theo khu vực: Phương pháp hỗ trợ này sẽ được ưu tiên tại Bắc Ninh thông qua mạng lưới CTV (hoặc đối tác) để mang đến quảng bá Cổng hỗ trợ khởi nghiệp đến từng khu vực (cấp thôn trở lên) tại Bắc Ninh và có các chương trình hỗ trợ được nghiên cứu để phù hợp nhất với hoàn cảnh cụ thể của địa phương đó.

 

HÌNH THỨC HỖ TRỢ THEO YÊU CẦU

 

Dựa theo kinh nghiệm thực tế về hỗ trợ khởi nghiệp tại Việt Nam, hơn 90% các hỗ trợ khởi nghiệp sẽ theo các yêu cầu, các yêu cầu này vô cùng đa dạng và phức tạp, là một dữ liệu lớn khó xác định.

Vì vậy, các hỗ trợ theo yêu cầu sẽ được lập hồ sơ theo dõi để phân tích, đánh giá và đưa ra hướng hỗ trợ tốt nhất.

Một ví dụ phổ biến của hỗ trợ theo yêu cầu sẽ như sau:

“Xin chào Cổng hỗ trợ khởi Bắc Ninh, tôi hiện nay đang có một ý tưởng về sản phẩm truyền thống của Bắc Ninh nhưng tôi chưa biết cần phải làm gì?”

Với câu hỏi như vậy, Cổng hỗ trợ khởi nghiệp Bắc Ninh sẽ cần phải làm việc với người hỏi để bổ xung dữ liệu, giúp đánh giá tổng thể về ý tưởng đó có khả thi, có thể thực hiện được hay không, sau đó có kế hoạch hỗ trợ phù hợp.

 

HỆ SINH THÁI SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP BẮC NINH

 

Hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ gồm các sản phẩm, dịch vụ được chọn lọc và có liên quan đến khởi nghiệp, có thể là của Cổng khởi nghiệp hoặc từ các đối tác.

 • Các sản phẩm và dịch vụ về xây dựng dự án, thẩm định dự án, kết nối đầu tư, ..
 • Các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến tư vấn và thành lập doanh nghiệp, pháp lý
 • Các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến thương hiệu, truyền thông, marketing
 • Các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến công nghệ như thiết kế website, APP, phần mềm, ..
 • Các sản phẩm và dịch vụ về nhân sự, quản lý, nghiệp vụ, ..
 • Các sản phẩm và dịch vụ khác.

Hệ sinh thái này ước tính có khoảng gần 100 sản phẩm và dịch vụ, trong đó ưu tiên các sản phẩm và dịch vụ đến từ Bắc Ninh

 

CHƯƠNG TRÌNH – SỰ KIỆN VỀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP BẮC NINH

 

Cổng hỗ trợ khởi nghiệp Bắc ninh sẽ thường xuyên tổ chức các chương trình, sự kiện về khởi nghiệp, gồm có 2 nhóm chính:

Chương trình sự kiện của Cổng hỗ trợ khởi nghiệp Bắc Ninh: Gồm các chương trình theo tháng, theo định kỳ, ngẫu nhiên với các nội dung đa dạng. Ví dụ “Cách mạng 4.0 – đồng hành cùng Cổng hỗ trợ khởi nghiệp Bắc Ninh”.

Chương trình sự kiện từ các bên khác: Của quốc gia, của các tổ chức trong và ngoài nước, .. Về cuộc thi khởi nghiệp, nhà đầu tư, ..

Khi thực hiện dự án sẽ có kế hoạch cụ thể.

 

Phụ lục dự án

www.bacninh.gov.vn

http://sct.bacninh.gov.vn

http://bacninhtrade.com.vn/

http://tinhdoanbacninh.gov.vn

http://bacninhtrade.com.vn/vn/danh-ba-website.html

http://vienktxh.bacninh.gov.vn/

http://khoinghiepvietnam.org/

http://congdoanhnghiep.vn/

http://npif.org/

http://smehospital.com/

http://platformrevolution.vn/

https://www.lazada.vn/

https://tiki.vn/

http://sharktankvietnam.com/

http://startupcity.vn

http://startupwheel.vn/

http://pti.edu.vn/

http://bssc.vn/

http://longphuong.vn/