Startup Fintech Findi – Giấc mơ về một nền tảng gọi vốn bằng trái phiếu cho các Startup

Gọi vốn đầu tư luôn là vấn đề đau đầu của các doanh nghiệp, các Startup. Các kênh gọi vốn hiện nay rất khó khăn, cần nhiều điều kiện, thời gian, chỉ số rất ít gọi vốn thành công.

Đó là ý tưởng về mô hình gọi vốn bằng trái phiếu đầu tư của Findi. Findi hướng đến mục tiêu trở thành Startup Fintech tiên phong về mô hình gọi vốn mới cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các startup của Việt nam. Là lựa chọn số 1 khi các doanh nghiệp, các Startup không thể vay vốn ngân hàng, không thể tìm nhà đầu tư.

Trái phiếu đầu tư là một hình thức gọi vốn hợp pháp dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các dự án Startup, trái phiếu đầu tư là một khoản vay đầu tư linh hoạt của chủ dự án với các nhà đầu tư, nhà đầu tư có thể nhận mức lợi nhuận từ 15%-20%/1 năm cho khoản đầu tư và có thể chuyển đổi thành cổ phần dự án nếu muốn, tùy theo hợp đồng thỏa thuận.

Một dự án sẽ có rất nhiều nhà đầu tư mua các khoản trái phiếu này dựa theo khả năng của mỗi nhà đầu tư, điều này giúp dự án sẽ gọi đủ số vốn cần thiết. Bởi vì các dự án gọi vốn đều được có hồ sơ, các giấy tờ, điều kiện, sự thẩm định, do đó lợi ích các nhà đầu tư sẽ được đảm bảo, tuy nhiên cũng không tránh khỏi một số rủi ro trong đầu tư.

–              Dự án được thẩm định chặt chẽ

–             Chủ dự án phải cam kết được năng lực

–              Gọi vốn nhanh chóng, dễ dàng

–              Quy trình gọi vốn chuyên nghiệp, chi tiết các giai đoạn

–              Tỷ lệ gọi vốn thành công trên 80%

–              Hạn chế rủi ro tối đa cho nhà đầu tư, đảm bảo lợi ích trong mọi trường hợp.

–              Được pháp luật đảm bảo

–              Lợi nhuận hấp dẫn và linh hoạt cho nhà đầu tư

–           Trái phiếu đầu tư thanh khoản cao, có thể mua bán, chuyển đổi thành cổ phần dự án.

 

Findi.vn không dành cho các trường hợp sau:

  • Chủ dự án không hiểu gì về gọi vốn đầu tư, thiếu chuyên nghiệp
  • Chủ dự án năng lực yếu kém, nhân phẩm, uy tín thấp
  • Chủ dự án muốn tìm các hình thức gọi vốn “ăn xổi, dễ dàng”
  • Dự án không khả thi, không có khả năng sinh lợi nhuận
  • Các dự án thời gian thu hồi vốn kéo dài, tỷ lệ lợi nhuận thấp
  • Các dự án mới ở dạng ý tưởng.

Website: www.findi.vn 

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ