THÔNG ĐIỆP KHỞI NGHIỆP NĂM 2017

Năm 2016 đã đi qua và không khí khởi nghiệp ở khắp mọi nơi với các chương trình sự kiện, các phát biểu đầy ấn tượng từ các chuyên gia, có cả các cam...