Tag: startup người cao tuổi

Người cao tuổi

Người cao tuổi Việt nam khi đến tuổi nghỉ hưu thường về sống nhờ vào con cái hoặc dựa vào lương hưu, khoản trợ cấp. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều người...

Khởi nghiệp dành cho người già

Người cao tuổi Việt nam khi đến tuổi nghỉ hưu thường về sống nhờ vào con cái hoặc dựa vào lương hưu, khoản trợ cấp. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều người...

Tin xem nhiều