Những suy nghĩ sai lầm khi khởi nghiệp

Dựa trên kinh nghiệm thực tế từ các cuộc khảo sát, các lần tiếp xúc với hàng trăm người ở Việt Nam muốn khởi nghiệp, chúng tôi xin tổng hợp các sai...