Dự án sàn giao dịch nguyên liệu dược phẩm Việt Nam

Sàn giao dịch nguyên liệu dược phẩm Việt Nam được điều hành bởi công ty cổ phần Armephaco, một công ty lớn của Việt nam về dược, thiết bị y tế, có gần...