Nền tảng thiết kế trải nghiệm ở Việt Nam – House 3D

Xuất phát từ một nhóm các kỹ sư giàu kinh nghiệm lập trình Game Engine, năm 2016 chúng tôi phôi thai ý tưởng về một dự án áp dụng công nghệ đồ họa của...