Cảnh giác với các công ty tư vấn khởi nghiệp

Dựa theo xu hướng khởi nghiệp ở Việt Nam, có rất công ty đã lợi dụng xu hướng này để: Tổ chức ra các khóa học kém chất lượng Bán kèm các loại sản...