Thêm một startup “triệu đô” trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe cho người Việt Nam

Một thị trường nhiều cơ hội Theo báo cáo từ một tổ chức nghiên cứu thị trường, người dân Việt Nam đang ngày càng chú trọng hơn đến việc chăm sóc sức...