Khởi nghiệp bán thời gian

Khởi nghiệp bán thời gian có thể hiểu là kinh doanh bán thời gian, phù hợp với học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng, người đi làm, ngoài công việc...