Cuộc Thi “Ý Tưởng Khởi Nghiệp Sinh Viên Học Viện Ngân Hàng – Startup BA 2022”

  Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp Học viện Ngân Hàng – Startup BA là một cuộc thi về lĩnh vực khởi nghiệp do Ban hỗ trợ Khởi nghiệp Học viện Ngân hàng...