Người làm ăn buôn bán nhỏ

  Chúng tôi định nghĩa người làm ăn buôn bán nhỏ là làm ăn ở quy mô từ vài chục triệu đến vài tỷ đổ lại với các kiểu phổ biến như: mở cửa hàng quần...