Hỗ trợ khởi nghiệp người KHÔNG CÓ GÌ CẢ

  Những người không có gì cả là những người: Không có tiền: Hoàn toàn không có tiền hoặc có thể có 1 số ít nhưng không đủ so với ý tưởng, kế hoạch đưa...