Tag: khởi nghiệp giao thông

Startup lĩnh vực đi lại

Các startup lĩnh vực đi lại, hay giao thông ở Việt Nam đang rất nhiều, tuy nhiên hiệu quả thấp, dừng lại đa số ở mức thử nghiệm do nhiều nguyên nhân....

Dịch vụ đi lại

Nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa là 1 trong các nhu cầu thiết yếu nhất của cuộc sống, vì vậy có rất nhiều các công ty, cá nhân và tổ chức kinh...

Tin xem nhiều