Tag: khởi nghiệp

Lĩnh vực khác

Nếu bạn khởi nghiệp trong lĩnh vực không có trong danh sách hỗ trợ của chúng tôi, danh sách này còn thiết xót khá nhiều. Vì vậy, hãy liên hệ với chúng...

Doanh nghiệp xã hội

Doanh nghiệp xã hội là 1 lĩnh vực, 1 hình thức mới ở Việt Nam và chưa có các cơ chế, chính sách từ phía nhà nước để hỗ trợ. Các doanh nghiệp xã hội...

Gói khởi nghiệp cơ bản

Gói khởi nghiệp cơ bản phù hợp với học sinh, sinh viên, người lao động, nhân viên văn phòng và những người chưa có kinh nghiệm kinh doanh, khả năng...

Tin xem nhiều